مشاوره دبیرستان


انتخاب رشته یکی از مهم ترین تصمیمات دانش آموزان در دوران تحصیلی شان می باشد. زیرا این انتخاب برای آنها مسیر تحصیلی مشخص و بستر شغلی معینی را فراهم می سازد. از آنجایی که هر انتخاب مستلزم تلاش و پشتکار و صرف هزینه روانی و مادی قابل توجهی می باشد و پیامدها و مسئولیت هایی نیز به همراه دارد. منطقی ست که انتخاب های ما هوشمندانه، منطقی و ارزشمند باشند. به همین جهت دپارتمان مشاوره دبیرستان دخترانه هوشمند صدف گرگان با اجرای فرآیند هدایت تحصیلی به شیوه ای علمی و نوین و ارائه مشاوره و آزمون های مختلف شخصیت شناسی و استعدادیابی و همچنین معرفی رشته های تحصیلی، گرایشات و مشاغل مختلف، بازار کار و آینده پژوهی مشاغل توسط مشاور مدرسه، به دانش آموزان و والدین کمک می کند تا با شناخت دقیق تری خود اقدام به انتخاب رشته نماید. و این تصمیم مهم زندگی را اگاهانه اتخاذ نمایند.