دپارتمان ورزش و تربیت بدنی در دبیرستان دوره اول صدف گرگان


دپارتمان ورزش و تربیت بدنی در دبیرستان دوره اول صدف گرگان :
ورزش در شادابی دانش آموزان و بالا رفتن میزان یادگیری دانش آموزان در کلاس درس تاثیر زیادی دارد
هدف از گنجاندن درس تربیت بدنی در ساعات مدرسه 
الف-بالا بردن روحیه نشاط
 ب- رسیدن به اعتماد به نفس 
ج-با بالا رفتن توانمندی در یک رشته روحیه ی قوی در دانش آموز ایجاد میشه
اهداف درس تربیت بدنی در دوره متوسطه اول :
الف-حیطه شناختی (آگاهی از نحوه اجرای مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی)
ب-حیطه روان – حرکتی(مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی)
 ج-حیطه عاطفی(علاقه به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی دراجرای مهارت های ورزشی)