دپارتمان ریاضی دبیرستان دوره اول صدف گرگان


دپارتمان ریاضی دبیرستان دوره اول صدف گرگان:
نخستین هدف آموزش ریاضی توسعه تفکر است و اولین قدم فهمیدن ریاضی و در نتیجه توانایی حل مسائل است وقدم بعدی  وادارکردن دانش آموزان که برای  خودشان فکر کنندو نظام و الگو را درک کنند و مهارت های لازم را برای محاسبات کسب  کنندو تمام سعی من در این مجموعه آسوده یاد گرفتن همه دانش آموزان در تمام مباحث ریاضی و علاقه مندی انها در این رشته می باشد.
ما در این دپارتمان، در تلاشیم تا با ارائه کاربردهای مفاهیم شیرین ریاضی در طبیعت و صنعت ، علاقمندی فرزندتان را به ریاضی تضمین کنیم و هدف ما آموزش اصولی مفاهیم پایه ریاضی ، کسب مهارت در تجزیه و تحلیل مسائل، یادگیری روشهای نوین مطالعه این درس و سرعت بخشیدن به انجام محاسبات دانش آموزان استو موفقیت در این عرصه به معنای موفقیت چشمگیر در سایر عرصه هاست، امیدواریم با تلاش مستمر و آموزش صحیح شاهد موفقیتهای چشمگیر دانش آموزان در آزمون های المپیاد و همچنین کنکور باشیم.