دپارتمان زبان انگلیسی دبیرستان دوره اول صدف گرگان


دپارتمان زبان انگلیسی دبیرستان دوره اول صدف گرگان:
هدف گروه زبان خارجه ایجاد انگیزه در فراگیری زبان بین المللی انگلیسی می باشد و در این راستا آموزش صحیح حروف و تدریس کتب prospect به روش CLT صورت می گیرد. 
علاوه بر این تدریس کتاب های جانبی آموزش زبان منطبق با جدیدترین متد روز دنیا با در نظر گرفتن سطح دانش آموزان از اهداف اصلی ماست.
اساتید زبان خارجه دبیرستان بر تقویت ۵ مهارت اصلی شامل Listening, speaking, reading, writing و grammaring تاکید فراوان دارند