دپارتمان فیزیک دبیرستان دوره دوم صدف


دپارتمان فیزیک دبیرستان دوره دوم صدف گرگان:
در سال تحصیلی جدید گام به گام همراهتون خواهیم بود تا با مطالعه و یادگیری کتاب فیزیک:
الف-تعریف درستی از واژه ی فیزیک داشته باشید.
ب-علم فیزیک و قوانین فیزیک حاکم بر جهان پیرامون مون رو بشناسید.
ج- نقش فیزیک و به کارگیری این علم در زندگی بشر و چگونگی پیشرفت در صنعت و تکنولوژی رو ببینید و لذت ببرید.
تدریس به طور همزمان با مطالعه کامل کتاب درسی و همچنین ارائه جزوه کنکوری_تستی در سطحی بالاتر از کتاب به منظور افزایش سطح توانمندی و یادگیری  شما و همچنین آمادگی کامل برای شرکت در آزمونهای المپیاد و کنکور خواهد بود.