💎وبینار مشاوره ای با موضوع هدایت تحصیلی💎💎وبینار مشاوره ای💎
با موضوع:
🍃 هدایت تحصیلی 🍃

🌻ویژه دانش آموزان پایه هفتم،هشتم و نهم

🌹با حضور مشاور مدرسه:
سرکار خانم طاهری نیا 🌹

چهار شنبه مورخ 14 مهر 1400 
⏰ساعت 13 الی 13.30 برگزار گردید. 

🌸صدف مدرسه ای برای آینده ی بهتر🌸
☎️01732540956
☎️01732520649

🏠 بلوار صیادشیرازی_صیاد 4 _مجتمع آموزشی هوشمند صدف 
@sadaf_school_gorgan 
@sadaf_high_school
@hatef_school_gorgan