🎉انجمن اولیا و مربیان🎉🎉انجمن اولیا و مربیان🎉

معرفی اعضا انجمن اولیاء و مربیان
 دبیرستان دخترانه هوشمند صدف

🌸صدف مدرسه ای برای آینده ی بهتر🌸
☎️01732540956
☎️01732520649

🏠 بلوار صیادشیرازی_صیاد 4 _مجتمع آموزشی هوشمند صدف
@sadaf_high_school 
@sadaf_school_gorgan 
@hatef_school_gorgan