💎وبینار مشاوره ای با موضوع اهمیت پایه دهم و ضرورت پشتیبانی تحصیلی💎💎وبینار مشاوره ای💎
با موضوع:
🍃 اهمیت پایه دهم و ضرورت پشتیبانی تحصیلی🍃

🌻ویژه اولیا و دانش آموزان پایه دهم

🌹با حضور مشاور مدرسه:
سرکار خانم  پیکرستان🌹

سه شنبه مورخ 27 مهر 1400 
⏰ساعت 13 الی 14 برگزار گردید. 

🌸صدف مدرسه ای برای آینده ی بهتر🌸
☎️01732540956
☎️01732520649

🏠 بلوار صیادشیرازی_صیاد 4 _مجتمع آموزشی هوشمند صدف 
@sadaf_school_gorgan 
@sadaf_high_school
@hatef_school_gorgan