🏅افتخار آفرینان صدف🏅افتخار آفرینان صدف
“وانـیـا عـظـیمـی فـر”
دانش آموز عزیز دبیرستان هوشمند صدف؛
کسب مقام دوم کـشـوری در ماده 50 مـتر کرال پشـت
و کسب مقام چـهـارم کشـوری در ماده 400 متر کرال سـینه
و همچنین کسب مقام اول استانی در ماده 100 متر کرال سینه
و مقام دوم استانی در ماده 100 متر کرال پشت در مسابقات شنا را به شما تبریک میگوییم.

🌸صدف مدرسه ای برای آینده ی بهتر🌸
☎️01732540956
☎️01732520649

🏠 بلوار صیادشیرازی صیاد عدالت 85 و 87/1مجتمع آموزشی هوشمند صدف

@sadaf_high_school 
@sadaf_school_gorgan 
@hatef_school_gorgan