برگزاری جلسات طرح فراگیر پایه هادر شهریور ماه 1400 اولین جلسات طرح فراگیر پایه ها (دیدار اولیا با مدیریت و معلمان) با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در دبستان برگزار گردید.

🌷حضور سبز شما والدین فرهیخته در جلسات باعث ارتباط و تعامل هر چه بیشتر اولیا با مدیریت و معلمان و همچنین ارائه خدمات آموزشی بهتر به فرزندمان خواهد شد. سپاس از همراهی شما عزیزان 🌷
 
 
🌸صدف مدرسه ای برای آینده ی بهتر🌸
☎️01732540956
☎️01732520649
 
🏠 بلوار صیادشیرازی_صیاد 4 _مجتمع آموزشی هوشمند صدف 
@sadaf_school_gorgan 
@sadaf_high_school
@hatef_school_gorgan